Мова навчання та виховання дітей в дошкільних групах ШДС «Кияночка» українська.