КОЖНОГО ЧЕТВЕРГА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ! З 5-ГО ЧЕРВНЯ ВІДКРИВАЄТЬСЯ ЛІТНІЙ ТАБІР - ТАБІР НОВОГО ПОКОЛІННЯ

ПШДГ “Кияночка” забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, та є спеціалізованим навчально-виховним закладом освіти музичного (хореографічного) профілю.

Кияночка організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичний, гуманітарний, фізкультурно-оздоровчий.

Організація освітнього процесу в ШДС І ступеня «Кияночка» у 2022/2023 н. р. буде здійснюватися відповідно до власної концепції за художньо-естетичним пріоритетним напрямом та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

  • забезпечення формування у дітей компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;
  • формувати у дітей розуміння та уміння раціонального користування природних ресурсів в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
  • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи;
  • впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.